فرآوری سنگ اسلب

فرآوری Leather Design سنگ اسلب

فرآوری Leather Design یکی از روش‌هایی است که برای بهبود زیبایی و استحکام سطح سنگ اسلب استفاده می‌شود. در این روش، با استفاده از چرم مصنوعی و دستگاه‌های ویژه، سطح سنگ صیقل داده شده به شکلی طراحی می‌شود که شبیه به چرم بافته شده باشد. برای انجام این فرآیند، چرم مصنوعی به سطح سنگ چسبانده می‌شود و سپس با استفاده از دستگاه‌های خاص، سطح سنگ صیقل داده و بافت چرم روی سطح سنگ تکمیل می‌شود.

استفاده از روش فرآوری Leather Design در سنگ اسلب، به دلیل افزایش زیبایی و استحکام سطح سنگ، در صنایع دکوراسیون داخلی و ساختمانی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. بافت چرمی که روی سطح سنگ به وسیله این روش ایجاد می‌شود، به سطح سنگ نرمی و ظاهری طبیعی می‌بخشد و باعث تحول و تحریک استفاده کننده از این سطح می‌شود. به علاوه، این روش به دلیل زیبایی و استحکامی که به سطح سنگ اضافه می‌کند، می‌تواند باعث افزایش ارزش سنگ اسلب و افزایش قیمت آن شود.

فرآوری Mat Polish hund سنگ اسلب

فرآوری Mat Plish Hund یکی از روش‌هایی است که برای صیقل دادن سطح سنگ اسلب استفاده می‌شود. در این روش، با استفاده از دستگاه‌های خاص، سطح سنگ به شکلی صیقل داده می‌شود که به نرمی شیشه‌ای بوده و از براقیت کمتری برخوردار است. در این روش، از دیسک‌های صیقل دهنده با دانه‌های نرم‌تر استفاده می‌شود که به سطح سنگ نرمی بیشتری بخشیده و برای کف‌پوش‌ها و دیوارپوش‌ها کاربرد دارد.

استفاده از روش فرآوری Mat Plish Hund در سنگ اسلب، به دلیل افزایش نرمی و کاهش براقیت سطح سنگ، در صنایع دکوراسیون داخلی و ساختمانی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، این روش برای ایجاد تم‌هایی مانند شیک و مدرن بسیار مناسب است. همچنین، استفاده از این روش می‌تواند به دلیل افزایش نرمی سطح سنگ، باعث افزایش مقاومت سنگ در برابر سایش و خراشیدگی شود. به علاوه، این روش به دلیل کاهش براقیت سطح سنگ، می‌تواند به دلیل کاهش درخشندگی، مناسب برای محیط‌هایی با نور مستقیم باشد.

فرآوری Sandbladst سنگ اسلب

فرآوری Sandblasting یکی از روش‌هایی است که برای بهبود زیبایی و استحکام سطح سنگ اسلب استفاده می‌شود. در این روش، با استفاده از مواد جاروبی مانند شن، سطح سنگ به صورت بدون درنظر گرفتن نوع سنگ، تمامیت داده می‌شود. در این روش، با استفاده از دستگاه‌های خاص، مواد جاروبی با فشار بالا بر روی سطح سنگ پاشانده می‌شود تا سطح سنگ روزنه‌هایی روی خود ایجاد کند.

استفاده از روش فرآوری Sandblasting در سنگ اسلب، به دلیل ایجاد روزنه‌هایی روی سطح سنگ، در صنایع دکوراسیون داخلی و ساختمانی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش به دلیل ایجاد روزنه‌هایی روی سطح سنگ، می‌تواند به عنوان یک روش زیبایی‌دهی و همچنین بهبود استحکام سطح سنگ اسلب استفاده شود. همچنین، استفاده از این روش می‌تواند به دلیل ایجاد روزنه‌هایی روی سطح سنگ، باعث افزایش آنتی‌اسکید شود و سبب جلوگیری از لغزش در کف‌های سنگی شود. در کل، فرآوری Sandblasting یکی از روش‌هایی است که به دلیل ایجاد روزنه‌هایی روی سطح سنگ و بهبود استحکام سنگ، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرآوری Bush Hammer سنگ اسلب

فرآوری Bush Hammer یکی از روش‌هایی است که برای صیقل دادن و تغییر ظاهر سطح سنگ اسلب استفاده می‌شود. در این روش، با استفاده از دستگاه‌های خاص، سطح سنگ به شکلی صیقل داده می‌شود که به ضربه‌های متناوب و عمیقی بر روی سطح سنگ نزدیک شود. ضربات Bush Hammer به سطح سنگ اسلب اثر می‌گذارد و باعث ایجاد مجموعه‌ای از چکش‌زدگی‌ها به طول و عرض مختلف می‌شود.

استفاده از روش فرآوری Bush Hammer در سنگ اسلب، به دلیل ایجاد ظاهری خاص و منحصر به فرد بر روی سطح سنگ، در صنایع دکوراسیون داخلی و ساختمانی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش به دلیل ایجاد چکش‌زدگی‌هایی به طول و عرض مختلف بر روی سطح سنگ، ظاهری شخصیت‌بخش و با استایل را به سنگ اسلب می‌بخشد. به علاوه، استفاده از این روش می‌تواند به دلیل ایجاد چکش‌زدگی‌هایی به طول و عرض مختلف بر روی سطح سنگ، باعث افزایش آنتی‌اسکید شود و سبب جلوگیری از لغزش در کف‌های سنگی شود. در کل، فرآوری Bush Hammer یکی از روش‌هایی است که به دلیل ایجاد ظاهری خاص و منحصر به فرد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرآوری Surface Polishing سنگ اسلب

فرآوری Surface Polishing یکی از روش‌هایی است که برای صیقل دادن و تمیز کردن سطح سنگ اسلب استفاده می‌شود. در این روش، با استفاده از دستگاه‌های خاص، سطح سنگ به شکلی صیقل داده می‌شود که به نرمی شیشه‌ای بوده و از براقیت بیشتری نسبت به سایر روش‌های صیقل دهی برخوردار است. در این روش، از دیسک‌های صیقل دهنده با دانه‌های ریزتر استفاده می‌شود که به سطح سنگ نرمی بیشتری بخشیده و برای کاربردهایی مانند کف‌پوش‌ها و دیوارپوش‌ها مناسب است.

استفاده از روش فرآوری Surface Polishing در سنگ اسلب، به دلیل ایجاد سطحی صاف و براق روی سنگ، در صنایع دکوراسیون داخلی و ساختمانی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش به دلیل ایجاد سطحی صاف و براق روی سنگ، می‌تواند به عنوان یک روش زیبایی‌دهی و همچنین بهبود استحکام سطح سنگ اسلب استفاده شود. همچنین، استفاده از این روش می‌تواند به دلیل ایجاد سطحی صاف و براق روی سنگ، باعث افزایش نوردهی در محیط شود. در کل، فرآوری Surface Polishing یکی از روش‌هایی است که به دلیل ایجاد سطحی صاف و براق، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاربرد انواع فرآوری سنگ اسلب

در زیر یک جدول از روش‌ها، کاربردها و تفاوت‌های فرآوری‌های Leather Design، Mat Plish Hund، Sandblasting، Bush Hammer و Surface Polishing آورده شده است:

روش فرآوریکاربردتوضیحات
Leather Designدکوراسیون داخلی، کف‌پوش‌ها و دیوارپوش‌هابا استفاده از چرم مصنوعی و دستگاه‌های ویژه، سطح سنگ صیقل داده شده به شکلی طراحی می‌شود که شبیه به چرم بافته شده باشد
Mat Polish Hundدکوراسیون داخلی، کف‌پوش‌ها و دیوارپوش‌هادر این روش، سطح سنگ به شکلی صیقل داده می‌شود که به نرمی شیشه‌ای بوده و از براقیت کمتری برخوردار است
Sandblastingدکوراسیون داخلی، کف‌پوش‌ها و دیوارپوش‌هادر این روش، با استفاده از مواد جاروبی مانند شن، سطح سنگ به صورت بدون درنظر گرفتن نوع سنگ، تمامیت داده می‌شود
Bush Hammerکف‌پوش‌ها و دیوارپوش‌هادر این روش، با استفاده از دستگاهی با سهماه‌های آهنی، سطح سنگ به صورت خشکاری شده و الگوهایی از خطوط و شکل‌های هندسی روی سطح سنگ ایجاد می‌شود
Surface Polishingدکوراسیون داخلی، کف‌پوش‌ها و دیوارپوش‌هادر این روش، سطح سنگ به صورت صیقل داده شده و براق شده و از براقیت بیشتری نسبت به دیگر روش‌های فرآوری برخوردار است

مراحل فرآوری سنگ اسلب

در ادامه جدولی از مراحل فرآوری سنگ اسلب آورده شده است:

مرحله فرآوریتوضیحات
برش کوپبلوک‌های سنگ خام را با دستگاه اره برش می‌دهند تا به سایز اسلب برسند
رزین اپوکسی و توری مش فایبرگلاساسلب‌های خام تولید شده جهت فرآوری و افزایش استحکام به رزین اپوکسی و توری مش فایبرگلاس نیاز دارند
صیقل دادنسنگ‌ها با استفاده از ابزارهایی مانند دیسک‌های الماسه اصلاح و صیقل داده می‌شوند تا به شکل و ابعاد نهایی خود برسند
ترمیم ترک‌ها و شکستگی‌هاجهت ترمیم ترک‌ها و شکستگی‌های سنگ‌های اسلب داخل حفره‌ها، از رزین اپوکسی و ژل اپوکسی استفاده می‌شود
ساب سنگسنگ‌ها با استفادهاز دستگاه ساب سنگ به صورت دستی یا خودکار پردازش می‌شوند

فرآوری سنگ اسلب شامل مراحلی است که با هدف استحکام‌بخشی و صاف کردن سنگ‌های اسلب صورت می‌گیرد. برای شروع فرآیند فرآوری، بلوک‌های سنگ خام را در اصلاح کوپ با دستگاه اره برش می‌دهند تا به سایز اسلب برسند. برای کالیبره کردن دور دستگاه اره نیز از فرزهای مخصوصی استفاده می‌شود. در این مرحله، از دستگاه اره برای برش سنگ استفاده می‌شود که دارای سگمنت های الماسه ای هستند. قبل از برش کوپ سنگ، توسط سیم الماسه، هر شش وجه آن سیم برشده و مکعبی شکل می‌گیرد.

حداکثر میزان مجاز ابعاد کوپ جهت برش اره بر نیز ۳۱.۸۵۱.۷۵ است و تیغه مصرفی مورد استفاده برای هر نوع سنگ نیز متفاوت است. برای سنگ‌های نرم مانند سنگ مرمر از اره نرم بر استفاده می‌شود و برای سنگ‌های سختی مانند گرانیت، از اره سخت بر استفاده می‌شود. برای سنگ‌های نرم، پیش از برش کوپ به زیر دستگاه اره برای افزایش استحکام و کاهش پرتی، اصطلاحا بقچه پیچ می‌شود.

در مرحله بعد، اسلب‌های خام تولید شده جهت فرآوری و افزایش استحکام به رزین اپوکسی و توری مش فایبرگلاس نیاز دارند. این مرحله به توری پشت سنگ معروف است و به رزین اپوکسی، توری اپوکسی نیز می‌گویند. پس از اجرای توری و اپوکسی، سنگ‌های پیش ساب شده رول می‌شوند تا کاملا صاف و یکنواخت شوند.

در مرحله بعد، جهت ترمیم ترک‌ها و شکستگی‌های سنگ‌های اسلب داخل حفره‌ها، از رزین اپوکسی و ژل اپوکسی استفاده می‌شود. پس از انجام این مراحل، بهتر است سنگ‌ها را بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت در دپوی سنگ نگه داری کرده تا به بالاترین سطح استحکام برسند و بتوانیم سنگ‌ها را با کیفیت بالاتری فرآهم کنیم.

در فرآوری اسلب سنگ طبیعی، مرحله بعد ساب سنگ است. در این مرحله، سنگ‌ها با استفادهاز دستگاه ساب سنگ به صورت دستی یا خودکار پردازش می‌شوند. ساب سنگ به عنوان یک دستگاه CNC استفاده می‌شود و یکی از دقیق‌ترین دستگاه‌ها در صنعت سنگبری محسوب می‌شود. در این مرحله، سنگ‌های اسلب با استفاده از ابزارهایی مانند دیسک‌های الماسه اصلاح و صیقل داده می‌شوند تا به شکل و ابعاد نهایی خود برسند.

بعد از انجام مراحل فرآوری و تکمیل فرآیند ساب سنگ، سنگ‌های اسلب به عنوان یکی از مهمترین مصالح در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سنگ‌ها برای استفاده در ساختمان‌ها، فضای باز، دکوراسیون داخلی و خارجی، ایجاد پوشش‌های زمینی و دیواری، و همچنین در صنایع دیگر مانند صنایع آرایشی و بهداشتی، صنعت خودروسازی و صنایع نظامی به کار می‌روند.