قیمت سنگ اسلب

سنگ اسلب یکی از انواع سنگ‌های ساختمانی است که در ساخت و ساز به کار می‌رود. قیمت سنگ اسلب در سال ۱۴۰۲ بستگی به نوع سنگ، نوع برش، نوع فرآوری و ابعاد و ضخامت سنگ دارد. محدوده قیمت سنگ اسلب براساس هر مترمربع مختلف است و به شرح زیر است:
قیمت سنگ اسلب مرمریت بین ۷۰۰٬۰۰۰ تا ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان، سنگ اسلب مرمر بین ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تا ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان، سنگ اسلب گرانیت ایران بین ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان، سنگ اسلب گرانیت وارداتی بین ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تا ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان، سنگ اسلب چینی کریستال ایران بین ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان و سنگ اسلب چینی کریستال وارداتی بین ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است. قیمت سنگ اسلب تراورتن نیز بین ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تا ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان در هر مترمربع است.
عواملی که در قیمت سنگ‌های اسلب تاثیرگذار هستند شامل ضخامت، ابعاد، حمل و نقل، نوع برش، نوع فرآوری همچون اپوکسی، صیقل و ساب پذیری، بوک مچ و فورمچ می‌باشند.
به علاوه عوامل دیگری نیز بر قیمت فروش انواع سنگ اسلب تاثیرگذار هستند، از جمله اندازه و قواره کوپ سنگ، نوع و ماهیت سنگ، هزینه های استخراج و خرید کوپ، نوش برش و فرآوری، سورت یا درجه بندی سنگ، پاک بودن و حداقل بودن میزان رگه های موجود در سطح سنگ، قابلیت ایجاد قاب های بوک مچ و فورمچ و هزینه های حمل و نقل.

جدول قیمت سنگ اسلب

در جدول زیر، می‌توانید قیمت‌های سنگ اسلب مختلف را بر اساس هر مترمربع مشاهده کنید:

نوع سنگ اسلبمحدوده قیمت (تومان به ازای هر مترمربع)
سنگ اسلب مرمریتبین ۷۰۰٬۰۰۰ تا ۲٬۵۰۰٬۰۰۰
سنگ اسلب مرمربین ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تا ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰
سنگ اسلب گرانیت ایرانبین ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۷٬۵۰۰٬۰۰۰
سنگ اسلب گرانیت وارداتیبین ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تا ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰
سنگ اسلب چینی کریستال ایرانبین ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۳٬۷۰۰٬۰۰۰
سنگ اسلب چینی کریستال وارداتیبین ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۷٬۰۰۰٬۰۰۰
سنگ اسلب تراورتنبین ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تا ۶٬۰۰۰٬۰۰۰

به طور کلی، قیمت سنگ اسلب بر اساس نوع سنگ، اندازه، نوع برش و فرآوری، صیقل، سورت، و سابقه محلی یا وارداتی بودن سنگ تعیین می‌شود. همچنین، هزینه های حمل و نقل و هزینه های استخراج و خرید کوپ در قیمت نهایی تاثیرگذار هستند. در نهایت، توصیه می‌شود که قبل از خرید سنگ اسلب، با کارشناسان صنعت ساختمانی مشورت کنید تا قیمت را با توجه به نیازهای خود، بهینه کنید.